Jste zde

Czech open poomsae


registrace/registration

K registraci využijte přiložený formulář. Vyplněný zašlete na adresu taekwondo@czs-hradec.cz.
Ukončení registrace - středa 26.4.2017

To register, use the enclosed form. Please send the completed to taekwondo@czs-hradec.cz
End of registration - Wednesday, April 26th 2017.

seznam účastníků/competitors list

https://goo.gl/HNXYTv

ke stažení/download