Seminář před páskováním

A je tady den páskování. Nováčky očekáván s velkým napětím. Je to pro všechny zkoušené i pro celý oddíl slavnostní den. Po měsících trénování jsou přezkušování před zkoušejícím komisařem. Před páskováním probíhá ještě seminář s mistrem, kde mistr dopracovává techniky ke zkoušce.