Taekwondo

poomsee
Taekwondo můžeme volně přeložit jako umění boje nohou a rukou:taekwondo

  • Tae - kop, skok nebo úder nohou
  • Kwon - údery rukou či pěstí
  • Do - cesta, způsob výuky

Taekwondo se vyvinulo s prastarého korejského bojového umění Taek Kyon. Jeho kořeny sahají do doby před téměř dvěma tisíci lety. Moderní taekwondo se začalo rozvíjet po skončení druhé světové války v osvobozené jižní Korei, původně jako součást výcviku ozbrojených sil. V následujících létech se rozšířilo natolik, že může být považováno za korejský národní sport. V roce 1973 vznikla federace World Taekwondo (dříve World taekwondo federation - WTF), dnes rozšířená do více než dvou set zemí světa. Od roku 2000 je taekwondo (kyorugi - zápasy) olympijským sportem.

V Českých zemích vznikly první oddíly taekwonda WTF na počátku devadesátých let. V současné době zde působí asi čtyřicet oddílů.
Taekwondo můžeme charakterizovat jako bojové umění, které používá ruce, nohy i ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka, proto se veškeré aktivity odehrávají v duchu sebeobrany. Taekwondo nejen přináší schopnost sebeobrany, ale také napomáhá pevnému zdraví, fyzické i psychické síle a odolnosti i celkové rovnováze lidského těla.
poomsee
Výcvik má několik součástí:

  • Poomsae – ustálené sestavy, složené z kombinací obraných a útočných technik.
  • Kyorugi – boj, obsahuje dva druhy soubojů: řízený nácvik boje v ustálených schematech a volný boj, vedený v rámci pravidel sportovního zápasu.
  • Kyokpa – přerážení, které slouží především k prokázání technických schopností a psychické připravenosti.
  • Hosinsul – sebeobranné techniky.

Poomsae a kyorugi jsou nejen součástí výcviku bojového umění, ale také sportovní discipliny. Kyorugi je od roku 2000 olympijským sportem.
poomsee